Accesari Fonduri Europene, Topografie-Geodezie-Cadastru, Arhitectura, Consultanta si Publicitate (Conceperea, realizarea si gestionarea de site-uri)

Archive for septembrie, 2010

Topografie-Geodezie-Cadastru

D e s p r e
c a d a s t r u

ing. Iulian BUNGHEZ

Expert tehnic Topografie-Geodezie-Cadastru

Cadastrul este cel care furnizeaza date reale si de precizie privitoare la bunurile imobile (pozitie, marime, categorie de folosinta, proprietar) necesare in toate ramurile economiei nationale.
Lucrarile de cadastru sunt esentiale pentru intocmirea sistemelor informationale ale teritoriului, menite sa furnizeze rapid date reale tuturor organismelor de gestionare si planificare a bunurilor imobile.
Pentru fiecare tip de client, durata de realizare si corectitudirea procesarii documentelor au o importanta majora in cadrul folosirii serviciilor de cadastru. Fiecare noua completare adusa la dosar necesita timp in plus de lucru, bani si prelungirea perioadei de executie, astfel incat, este esentiala folosirea resurselor umane competente si a tehnologiei de ultima ora.

 

S e r v i c i i

Modele de proiectare aveti postate in fisierele de mai jos:

Plan de Situatie obtinere Numar Cadastral provizoriu Monstra de lucru – Apasa aici pentru a vedea detaliile de proiectare

– Lucram intotdeauna in termeni adaptati la programul beneficiarului
– Oferim consultanta si recomandari in mod gratuit, tuturor clientilor nostri
– Efectuam masuratori exacte si rapide fara a percepe taxa pentru deplasare
– In baza unei procuri, obtinem actele necesare intocmirii cadastrului si intabularii
– Suntem ordonati – nu deranjam spatiul beneficiarului si nu pierdem actele
– Avem capacitatea efectuarii masuratorilor chiar in ziua in care suntem contactati
– In functie de solicitari, exista posibilitatea depunerii lucrarilor in ziua urmatoar
– Efectuam intotdeauna releveele pentru constructii

Descarcati si completati Anexa Nr. 1.32 pentru efectuarea lucrarii solicitate:

ANEXA Nr.1.32

EXPERIENTA

– Peste 2000 de lucrari realizate in ultimii 10 ani pentru persoane fizice si juridice
– 10 de ani de excelenta in topografie si geodezie
– 11 ani de experienta in domeniul lucrarilor de cadastru
– Peste un deceniu de perfectionare in lucrari complexe cu un grad sporit de dificultate

Această prezentare necesită JavaScript.

Prin intermediul expertilor autorizati pun la dispozitie o gama completa de servicii si solutii corecte in domeniul cadastrului, al intabularii si al topografiei. In plus, fiecare client poate beneficia de politica avantajoasa de discounturi, oferite lunar. Pentru a castiga timp si a economisi resurse, tot ceea ce trebuie sa faci este sa ne contactezi acum.

PORTOFOLIU DE LUCRARI

1. CADASTRU APARTAMENTE

– Realizam masuratorile cu telemetrul – ruleta electronica laser care eficientizeaza masuratorile intr-un mod exact si rapid
– Suntem ordonati – nu deranjam spatiul beneficiarului si nu pierdem actele
– La efectuarea masuratorilor, preluam si actele pentru formarea dosarului
– Nu percepem taxa pentru deplasare
– Lucram intotdeauna in termeni adaptati la programul beneficiarului
– Oferim consultanta si recomandari in mod gratuit, tuturor clientilor nostri
– Avem capacitatea efectuarii masuratorilor chiar in ziua in care suntem contactati
– In functie de solicitari, exista posibilitatea depunerii lucrarilor in ziua urmatoare
Atentie! Interpretarea gresita a actelor poate determina respingeri de la cadastru si intabulare.
Termenele de avizare a dosarelor de cadastru si intabulare sunt date de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara sunt fixe si nu exista exceptii prin urmare: 21 zile lucratoare( regim normal) si respectiv 7 zile lucratoare (regim urgenta).

DURATA

Intocmirea dosarului de cadastru si intabulare si depunerea in regim normal este facuta in 3-4 zile din momentul efectuarii masuratorilor si primirii actelor, daca se doreste intocmira dosarului de cadastru si intabulare si depunerea in regim de urgenta aceasta se face in maximum 24 de ore din momentul efectuarii masuratorilor si primirii actelor.
Termenele de avizare data de oficul de cadastru sunt de 21 de zile lucratoare de la depunerea dosarului de cadastru si intabulare in regim normal, iar pentru regim de urgenta este de 7 zile lucratoare fara ziua depunerii dosarului de cadastru si intabulare.

ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE APARTAMENTE:

1. actele de proprietate, in copie legalizata :

a). in cazul achizitionarii de la o persoana fizica / juridica: contract vanzare – cumparare, certificat mostenitor – inclusiv acte invocate in acesta, etc;
b). in cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman ( ICRAL, ROMCOMFORT , ICVL etc ) : contract de vanzare cumparare, proces verbal predare – primire, contract pentru plata in rate si dovada achitarii integrale a acestuia ( unde este cazul ), certificat mostenitor – inclusiv acte invocate in acesta, etc;
c). in cazul dobandirii proprietatii in baza unei Sentinte Civile – copie conforma cu originalul ( duplicat ) emis de Judecatorie si expertiza tehnica .
d). in cazul apartamentelor dobandite in baza Legii 112 / 1995 – copie legalizata contract vanzare – cumparare, copie xerox schita anexa contract;
2. certificatul fiscal (obtinut de la Directia Taxe si Impozite), cu mentiunea “pentru cadastru si intabulare” – in original, valabil pentru luna in curs.
3. copie xerox acte de identitate ale proprietarilor (BI /CI /certificat de inmatriculare)
* pentru certificatele de mostenitor emise dupa aprilie 2009 se percepe de catre A.N.C.P.I. o taxa suplimentara de 0,15 % din valoarea masei succesorale.Lucrari cadastru si intabulare – Bucuresti

2. TERENURI CU SAU FARA CONSTRUCTII

…Termenele de avizare a dosarelor de cadastru si intabulare sunt date de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara sunt fixe si nu exista exceptii prin urmare: 21 zile lucratoare( regim normal) si respectiv 7 zile lucratoare (regim urgenta).

DURATA

Intocmirea dosarului de cadastru si intabulare si depunerea la oficiul de cadastru este facuta in 4 zile din momentul efectuarii masuratorilor si primirii actelor.
Termenele de avizare data de oficul de cadastru sunt de 21 de zile lucratoare de la depunerea dosarului de cadastru si intabulare in regim normal, iar pentru regim de urgenta este de 7 zile lucratoare fara ziua depunerii dosarului de cadastru si intabulare.

ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE LA PRIMA INSCRIERE, TEREN CU SAU FARA CONSTRUCTII :

1. extras din planul parcelar avizat pentru conformitate de primar (numai pentru terenurile situate in extravilan si pentru terenurile intrate in intravilan dupa 1990);
2. actele de proprietate, in copie legalizata ( contract vanzare – cumparare, titlu proprietate, proces verbal punere in posesie, certificat mostenitor – inclusiv acte invocate in acesta, sentinta civila – duplicat, etc) ;
3. certificatul fiscal (obtinut de la Directia Taxe si Impozite), cu mentiunea “pentru cadastru si intabulare” si cu valorile de impozitare pentru teren si constructii, in original,valabil pentru luna in curs.
4. copie xerox acte de identitate ale proprietarilor (BI / CI / certifiat de inmatriculare)

3. ACTUALIZARI CADASTRALE

Atentie! Stiai ca releveele (schitele) se pot executa dupa proiectele arhitectilor, fara verificarea corectitudinii acestora pe teren, nu acceptati acest lucru. Interpretarea gresita a actelor poate determina respingeri de la cadastru si intabulare.
Termenele de avizare a dosarelor de cadastru si intabulare sunt date de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara sunt fixe si nu exista exceptii prin urmare: 30 zile lucratoare( regim normal) si respectiv 7 zile lucratoare (regim urgenta).

DURATA

Intocmirea dosarului de cadastru si intabulare si depunerea in regim normal este facuta in 4 zile din momentul efectuarii masuratorilor si primirii actelor.
Termenele de avizare data de oficul de cadastru sunt de 21 de zile lucratoare de la depunerea dosarului de cadastru si intabulare in regim normal, iar pentru regim de urgenta este de 7 zile lucratoare fara ziua depunerii dosarului de cadastru si intabulare.

AVANTAJE

– Lucram intotdeauna in termeni adaptati la programul beneficiarului
– Oferim consultanta si recomandari in mod gratuit, tuturor clientilor nostri
– Efectuam masuratori exacte si rapide fara a percepe taxa pentru deplasare
– Suntem ordonati – nu deranjam spatiul beneficiarului si nu pierdem actele
– Avem capacitatea efectuarii masuratorilor chiar in ziua in care suntem contactati
– In functie de solicitari, exista posibilitatea depunerii lucrarilor in ziua urmatoare

ACTELE NECESARE PENTRU ACTUALIZAREA IMOBILULUI CU CONSTRUCTII :

1. Copie xerox după planul de amplasament si delimitarea imobilului existent pe care se edifica o construcţie definitiva noua sau se extinde o construcţie, copie xerox documentatie cadastrala teren;
2. Copie legalizata autorizaţie de construire, Proces Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor si copie simpla ale actelor proprietate ce sunt deja inscrise in Cartea Funciara ( ce fac dovada proprietatii terenului ).
3. Autorizatia de demolare, procesul verbal de receptie la finalizarea demolarii ambele copii legalizate (daca este cazul)
4. Certificatul fiscal (obtinut de la Directia Taxe si Impozite), cu mentiunea “pentru cadastru si intabulare” cu valoarea de imozitare pentru constructiile edificate in baza autorizatiei de construire si a procesului verbal – in original, valabil pentru luna in curs.
5. Copie xerox acte de identitate ale proprietarilor (BI / CI / certifiat de inmatriculare)

4. DEZMEMBRARI – ALIPIRI

Atentie! Interpretarea gresita a actelor poate determina respingeri de la cadastru si intabulare.

DURATA

Intocmirea dosarului de cadastru si intabulare si depunerea in regim normal este facuta in 3-4 zile din momentul efectuarii masuratorilor si primirii actelor.

Termenele de avizare data de oficul de cadastru sunt de 9 de zile lucratoare de la depunerea dosarului de alipire sau dezmembrare in regim normal, iar pentru regim de urgenta este de 3 zile lucratoare fara ziua depunerii dosarului de alipire sau dezmembrare.

ACTELE NECESARE PENTRU DEZMEMBRAREA SAU ALIPIREA (COMASAREA):

2. Copie xerox dupa documentatia cadastrala existenta.

3. Actele de proprietate – copii xerox;
4. Copii xerox; Actele de identitate ale proprietarului proprietarilor (BI /CI / certificat de inmatriculare)

5. Certificat de urbanism in cazul alipirilor (comasarilor) – indiferent de numarul imobilelor care se alipesc, iar in cazul dezmembrarilor, doar pentru dezmembrarile cu mai mult de 3 loturi (inclusiv).Este necesar sa apara in certificatul de urbanism motivul acestuia (alipire,dezlipire) si conditiile in care se poate face lucrarea d.p.d.v. al Oficiului de Urbanism al primariei de unde se cere,precum si latimea drumului de acces al loturilor rezultate in urma unei dezmembrari.

AVANTAJE:

– Lucram intotdeauna in termeni adaptati la programul beneficiarului
– Oferim consultanta si recomandari in mod gratuit, tuturor clientilor nostri
– Efectuam masuratori exacte si rapide fara a percepe taxa pentru deplasare
– Suntem ordonati – nu deranjam spatiul beneficiarului si nu pierdem actele
– Avem capacitatea efectuarii masuratorilor chiar in ziua in care suntem contactati
– In functie de solicitari, exista posibilitatea depunerii lucrarilor in ziua urmatoare
– Efectuam intotdeauna releveele pentru constructii

5. TRASARI LIMITE DE PROPRIETATE

– Solicitam intotdeauna datele cadastrale ale imobilului respectiv de la Oficiul de Cadastru pentru a determina eventualele probleme din zona
– Acordam procese verbale de trasare
– Axele sunt trasate prin intermediul statiei totale
– Determinarea de puncte GPS este inclusa automat in pret pentru toate lucrarile
– Masuratorile sunt executate cu statii totale Leica

6. LUCRARI DE TOPOGRAFIE

Executam planuri topografice necesare realizarii PUG, PUZ, PUD. Fiecare dintre aceste planuri sunt realizate cu statii totale si puncte GPS si cuprind o serie intreaga de detalii planimetrice: constructii, drumuri, retele edilitare, curbe de nivel, etc.

7. LUCRARI DE GEODEZIE

– Realizarea si / sau indesirea retelelor topografice sau geodezice
– Masuratori de inalta precizie folosind tehnologia GPS : determinări de puncte, realizare de reţele

L u c r a r i e f e c t u a t e :

Expert tehnic Proiecte Accesari Fonduri Europene & Topografie-Geodezie-Cadastru

EXECUTAREA DE LUCRARI CADASTRU IMOBILIAR-EDILITAR :
– Orasul Ploiesti
– Orasul Busteni
– Orasul Sinaia
– Orasul Comarnic
– Orasul Breaza
– Orasul Campina
– Orasul Predeal
– Orasul Rosiorii de Vede
– Orasul Calafat
– Orasul Buftea
– Orasul Curtea de Arges
– Muncipiul Bucuresti
LUCRARI CADASTRU IMOBILIAR-EDILITAR:
– Orasul Sinaia
– Orasul Comarnic
– Orasul Breaza
REALIZARII BAZEI DE DATE LA TEXTUALE SI GRAFICE IN CADRUL PROIECTULUI DE CADASTRU GENERAL A 12 LOCALITATI DIN JUDETUL PRAHOVA :
– Localitatea Bertea
– Localitatea Adunati
– Localitatea Comarnic
– Localitatea Poiana Campina
– Localitatea Campina
– Localitatea Breaza
– Localitatea Campina
– Localitatea Cornu
– Localitatea Brebu
– Localitatea Provita de Jos
– Localitatea Provita de Sus
– Localitatea Brazi
– Localitatea Filipestii de Targ
– Localitatea Filipestii de Padure
– Localitatea Talea
REALIZAREA BAZEI DE DATE LA TEXTUALE SI GRAFICE IN CADRUL PROIECTULUI DE CADASTRU GENERAL A 32 LOCALITATI DIN TARA :
– Localitatea Runcu Judetul Valcea
– Localitatea Milcoiu Judetul Valcea
– Localitatea Costinesti Judetul Constanta
– Localitatea Tuzla Judetul Constanta
– Localitatea Hoghilag Judetul Sibiu
– Localitatea Dumbraveni Judetul Sibiu
– Localitatea Cicarlia Judetul Ialomita
– Localitatea Alexeni Judetul Ialomita
– Localitatea Nufaru Judetul Tulcea
– Localitatea Niculitel Judetul Tulcea
– Localitatea Gemenele Judetul Braila
– Localitatea Movila Mireasei Judetul Braila, etc.

EXECUTAREA UNOR CARTI FUNCIARE PENTRU 70 DE SCOLII DIN SECTOR 4, BUCURESTI
2005 PARTICIPAREA LA EXECUTAREA UNOR LUCRARI IN DEPARTAMENTUL FOTOGRAMETRIE – EFECTUAREA UNOR PLANURI ORTOFOTO SCARA 1 :25000 IN ZONA MOLDOVEI, MUNTENIEI SI ZONA MARII NEGRE
REALIZARII LUCRARILOR DE DEZMEMBRARE A UNOR IMOBILE IMPORTANTE DIN CADRUL RAAPPS BUCURESTI
– Imobilul Bulevardul Splaiul Independentei nr. 202-202A
– Imobilul Strada W. Maracineanu nr. 1-3
– Imobilul Magheru 26-30 – Oglinda Press
– Strada Zambaccian nr. 16
– Imobilul Casa Presei Libere nr. 1 – Casa Presei Libere

VERIFICAREA SI URMARIREA LUCRARILOR « INTRODUCEREA CARTILOR FUNCIARE IN BAZA ELECTRONICA A OCPI JUDETUL CALARASI »

Reclame

Accesari Fonduri Europene

Proiectele tehnice pentru accesarea fondurilor europene le execut impreuna cu un colectiv tanar, dinamic, ambitios compus din:

– ing. Iulian BUNGHEZ – coordonator tehnic proiect;

Expert tehnic Proiecte Accesari Fonduri Europene & Topografie-Geodezie-Cadastru

Topografie-Geodezie-Cadastru

– ing. Aurora COCA – coordonator analist proiect;
– ing. Victor BECHERU – Delegat tehnic

Colaboratori:
– Prof. Dr. ing. Jan ECOBESCU
– Av. Amelia DINCA – Consultant POSDRU/APDRP/APIA
– ing. Adriana BREBU – Proiectant principal
– ing. Ion NEGUT – masuratori de teren
– ing. Dragos GIURCAN – masuratori de teren
– ing. Alina GIURCAN – Expert tehnic
– Tehn. Ion SANDU -masuratori de teren
– ec. Cristina NITU – Analiza Cost-Beneficii, devize
– jurist Johny BOCA
– ec. Statie BILDESCU

… si numeroase colaborari cu institute de proiectare si cercetare din Mun. Bucuresti si tara.

O F E R T E – S E R V I C I I

Studii de fezabilitate pentru:

 Reabilitarea drumurilor,
 Asfaltare drumuri,
 Extindere si modernizare sistemului de alimentare cu apa,
 Extindere si modernizarea sistemului de canalizare,
 Reabilitare si modernizare Camine Culturale, Scoli si Gradinite,
Reabilitare Camin Cultural Arhitectura Fatada Principala
Reabilitare Camin Cultural Arhitectura Fatada Secundara
 Constructii Gradinite, Camine sociale, Centre de ingrijire copii tip Afterschool, etc
 Infiintari si amenajari spatii verzi, parcuri
Infiintare Parc – Plan General de Arhitectura 3D
 Infiintari si amenajari terenuri de sport

Proiecte Tehnice pentru:

 Reabilitarea drumurilor,
 Asfaltare drumuri,

 Extindere si modernizare sistemului de alimentare cu apa,
 Extindere si modernizarea sistemului de canalizare,
 Reabilitare si modernizare Camine Culturale, Scoli si Gradinite,
 Constructie Gradinite, Camine sociale, Centre de ingrijire copii tip Afterschool, etc
 Infiintari si amenajari spatii verzi, parcuri,
Infiintare Parc – Plan General de Arhitectura 3D
 Infiintari si amenajari terenuri de sport

In derulare … ****

Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi ” se încadrează în Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiectiv general dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale.

Obiectivele specifice ale Măsurii 312 se referă la:
1.Crearea şi menţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural;
2.Creşterea valorii adăugate în activităţi non-agricole;
3.Crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală prestate de către micro-întreprinderi.

Obiectivele operaţionale ale Măsurii 312 se referă la:
1. Crearea de micro-intreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol în spaţiul rural;
2. Încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri şi femei;
3. Încurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale;
4. Reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură;

…deasemenea ofer servicii de proiectare, expertiza financiara si consultanta in vederea accesarii de fonduri europene nerambursabile. Scopul pe care l-a avut in vedere a fost de a consilia si a asista inca de la bun inceput in obtinerea de finantari nerambursabile necesare implementarii proiectelor pe care administratiile publice locale si le-au propus, colaboreaza cu specialisti in mangementul de proiect, precum si ingineri pentru solutionarea problemelor de ordin tehnic. Aceste aspecte prezinta urmatoarele avantaje: – timp redus pentru realizarea proiectului ca urmare a experientei dobandite pe teren – competente specializate pe domeniul lor de activitate (arhitect, inginer geotehnician, inginer topograf, ingineri autorizati instalatii apa-canal, drumuri, economisti cu contracte individule de munca si de colaborare etc.); – a elaborat o serie de proiecte ce au avut ca obiectiv refacerea structurii rutiere, infiintarea de retele de alimentare cu apa si canalizare, amenajare spatii verzi, infiintarea de baze sportive, modernizarea de camine culturale, reabilitarea de scoli, infiintarea serviciului social – constructie gradinita, centre de ingrijire copii tip after school, centre de ingrijire batrani etc. Beneficiarii serviciilor sunt: admninistratiile publice locale (primarii), asociatii de dezvoltare intercomunitare (ADI), microintreprinderi din mediul rural etc. In portofoliul nostru de proiecte, amintesc printre beneficiari primarii din Judetul Calarasi -Primaria Comunei Manastirea, Primaria Comunei Ulmu, Primaria Comunei Perisoru, Primaria Comunei Jegalia, Primaria Oras Lehliu-Gara etc., Judetul Bistrita-Nasaud – Primaria Comunei Parva, Primaria Comunei Lesu, Primaria Comunei Romuli, Primaria Comunei Micestii de Campie etc., Judetul Mures – Primaria Comunei Adamus, Primaria Comunei Craiesti, Primaria Comunei Livezeni etc., Judetul Salaj – Primaria Comunei Crasna, Primaria Comunei Dobrin, Primaria Comunei Hereclean, Primaria Comunei Nusfalau etc., Judetul Sibiu – Primaria Comunei Sadu, Judetul Alba – Primaria Comunei Cricau etc. Pana in prezent, s-a realizat proiecte finantate de Banca Modiala, prin Fondul Roman de Dezvoltare Sociala; Comisia Europeana, prin Fondul European pentru Agricol pentru Dezvoltare Rurala, dar si proiecte derulate prin Guvernul Romaniei O.U.G. 7, H.G. 577 etc.

Apelati cu incredere!!!!

Lucrari efectuate:

LUCRARI DE PROIECTARE ASFALTARE, BALASTARE DRUMURI COMUNALE, STRAZI VICINALE:
Asfaltare drumuri comunale, Comuna Maneciu, Judetul Prahova
Asfaltare drumuri comunale, Comuna Bucsani, Judetul Giurgiu
Asfaltare drumuri comunale, Comuna Contesti, Judetul Dambovita
Asfaltare drumuri comunale , Comuna Manastirea, Judetul Calarasi
Asfaltare drumuri comunale, Comuna Ulmu, Judetul Calarasi
Asfaltare drumuri comunale si strazi in interior , Comuna Craiesti, Judetul Mures
Asfaltare drumuri comunale, Comuna Urmenis , Judetul Bistrita- Nasaud
Asfaltare drumuri vicinale, Comuna Urmenis, Judetul Bistrita – Nasaud
Asfaltare drumuri vicinale, Comuna Milas, Judetul Bistrita – Nasaud
Asfaltare drumuri comunale Comuna Bestepe, Judetul Tulcea
Asfaltare drumuri comunale, Comuna Micestii de Campie, Judetul Bistrita – Nasaud
Asfaltare drum comunal si strazi vicinale, Comuna Spermezeu, Judetul Bistrita – Nasaud
Asfaltare drum comunal, Sat Drumbavita, Comuna Spermezeu, Judetul Bistrita – Nasaud
Asfaltare drumuri de balast, Comuna Manastirea, Judetul Calarasi

INFIINTARE RETELE DE CANALIZARE APA MENAJERA SI STATII DE EPURARE:
Retea de canalizare apa menajera si statie de epurare, Comuna Contesti, Judetul Dambovita
Retea de canaliazare aa menajera si statie de epurare Comuna Urmenis, Judetul Bistrata – Nasaud Retea de canalizare apa menajera , Sat Fanate Comuna Urmenis, Judetul Bistrita – Nasaud
Retea de canalizare apa menajera si statie de epurare, Sat Fantanita, Comuna Micestii de Campie, Judetul Bistrita – Nasaud
Retea de canalizare apa menajera si statie de epurare, Comuna Spermezeu, Judetul Bistrita – Nasaud
Retea de canalizare apa menajera si statie de epurare, Comuna Runcu Salvei, Judetul Bistrita – Nasaud
Retea de canalizare si statie de epurare a apei uzate, Comuna Craiesti, Judetul Mures
Retea de canalizare si statie de epurare a apei uzate, Aricesti-Rahtivani, Judetul Prahova

INFIINTARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI GODPODARII DE APA:
Infiintare retea de alimentare cu apa in sistem centralizat, Comuna Contesti, Judetul Dambovita
Infiintare alimentare cu apa , Comuna Dorobantu, Judetul Calarasi
Alimentare cu apa, Comuna Dorobantu, Judetul Calarasi
Infiintare retea publica de apa din sursa proprie si statie de tratare a apei, Comuna Urmenis, Judetul Bistrata – Nasaud
Alimentare cu apa in sistem centralizat in Satul Baltenii de Sus, Comuna Bestipea, Judetul Tulcea
Aductiune apa retea publica si statie de tratare a apei, Sat Fantanita, Comuna Micestii de Campie, Judetul Bistrita – Nasaud
Alimentare cu apa si statie de tratare a apei, Comuna Spermezeu, Judetul Bistrita – Nasaud

REABILITARI, MODERNIZARI, EXTINDERI DE CAMINE CULTURALE:
Consolidare si renovare camin cultural, Comuna Contesti, Judetul Dambovita
Consolidare si renovare camin cultural , Comuna Manastirea, Judetul Calarasi
Consolidare si renovare camin cultural , Comuna Ulmu, Judetul Calarasi
Reabilitare si dotare camin cultural , Comuna Urmenis, Judetul Bistrita – Nasaud
Reabilitare camin cultural, Comuna Milas, Judetul Bistrita – Nasaud
Reabilitare si modernizare camin cultural, Comuna Micestii de Campie, Judetul Bistrita – Nasaud
Reabilitare si modernizare camin cultural, Sat Fantanita, Comuna Micestii de Campie, Judetul Bistrita – Nasaud
Reabilitare, extindere si recompartimentare camin cultural, Comuna Spermezeu, Judetul Bistrita – Nasaud

INFIINTARI DE CENTRE DE INGRIJIRE COPII TIP AFTER SCHOOL:
CostructiecCentru de ingrijire copii tip after school, Comuna Bestepea, Judetul Tulcea
Constructie centru de sprijin copii tip after school, Comuna Perisoru, Judetul Calarasi
Constructie centru de sprijin copii tip after school, Comuna Manastirea, Judetul Calarasi

INFIINTARI DE CENTRE DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE:
Infiintare centru de zi – azil batrani, Sat Fantanita, Comuna Micestii de Campie, Judetul Bistrita – Nasaud
Infiintare centru de zi – azil batrani, Comuna Craiesti, Judetul Mures

INFIINTARI, AMENAJARI DE SPATII VERZI/ PARCURI:

Iata cateva exemple de proiecte executate de amenajari spatii verzi/ parcuri executate:
Infiintare Parc – Plan General de Arhitectura 3D
Plan General de Arhitectura

Infiintare spatii publice de recreere – teren de joaca pentru copii, Comuna Manastirea, Judetul Calarasi
Reabilitare parc, Oras Lehliu Gara, Judetul Calarasi
Infiintare spatii verzi, Comuna Valcelele, Judetul Calaras
Infiintare spatii verzi, Comuna Nicolae Balcescu, Judetul Calarasi
Infiintare spatii verzi, Comuna Borcea, udetul Calarasi
Infiintare spatii verzi, Comuna Perisoru, Judetul Calarasi
Infiintare spatii verzi, Comuna Dorobantu, Judetul Calarasi
Infiintare spatii verzi Comuna Bestepe, Judetul Tulcea
Infiintare spatii verzi, Comuna Rebrisoara, Judetul Bistrita-Nasaud
Infiintare spatii verzi Comuna Eremitu, Judetul Mures

INFIINTARI GRADINITE PENTRU COPII CU PROGRAM REDUS:
Constructie gradinite cu program redus, Comuna Ulmu, Judetul Calarasi
Constructie gradinite copii cu program redus, Comuna Urmenis, Judetul Bistrita – Nasaud
Constructie gradinata copii cu program redus, Comuna Milas, Judetul Bistrita – Nasaud
Constructie gradinata copii program redus, Comuna Spermezeu, Judetul Bistrita – Nasaud

Realizare in Bucuresti – Pasajul Basarab:

Alte servicii …

Proiectare
Expertiza financiara
Consultanta specializata fonduri nerambursabile
Organizare licitatii

Fondul European pentru Pescuit este cel de-al doilea instrumentul financiar al UE, conceput pentru a asigura dezvoltarea durabila a sectorului european de pescuit si acvacultura.

Proiectare
Serviciul de proiectare presupune intocmirea Studiului de Fezabilitate care poate include reactualizarea / rescrierea Studiului de Fezabilitate, intocmirea Proiectului Tehnic, a Caietului de Sarcini si a Detaliilor de Executie

Expertiza financiara
Ca si serviciu, experiza financiara poate cuprinde atat contabilitatea, expertiza contabila cat si consultanta fiscala, analiza financiara, analiza economica, planul de afaceri si audit

Consultanta specializata fonduri nerambursabile
Consultanta specializata – fonduri nerambursabile include servicii de pre-finantare si servicii de post-finantare

Organizare licitatii
Organizarea de licitatii, ca si serviciu, cuprinde inregistrarea in SEAP, fisa de date achizitii, caietul de sarcini si asistenta la licitatii

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala este un instrument de finantare creat de Uniunea Europeana pentru a implementa Politica Agricola Comuna de catre tarile membre.

Retineti urmatoarele …

Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile
_____________________________________________________________________________________
-Sprijin financiar nerambursabil de pana la 920.000 Lei pentru intreprinderile mici si mijlocii-
Valoarea maxima a finantarii acordate din totalul costurilor eligibile este de 60% pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov.
Se aplica procedura apelului de proiecte cu depunere continua si consta in primirea cererilor de finantare pana la epuizarea bugetului stabilit pentru apelul respectiv. (10,4 mil Euro pentru acest apel). Cererile de finantare se pot depune incepand cu 26.05.2008, pana la aceasta data dosarul trebuie sa fie complet.
Proiectul trebuie sa fie realizat in maxim 2 ani de la semnarea contractului de finantare.

I. Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
1. Sunt intreprinderi mici, 10-49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 mil Euro, echivalentul in lei la cursul euro din data de 31 decembrie 2007;
2. A desfasurat activitate economica pe perioada exercitiului financiar precedent;
3. A obtinut profit din exploatarea in ultimul exercitiu financiar inainte de data depunerii cererii de finantare;
4. Solicita finantare pentru una din activitatile economice eligibili (cod CAEN )
B – Industria extractiva ( cu exceptia codurilor 051, 052, 061, 062, 0721, 0892, 091, 099
C – Industria prelucratoare (cu exceptia codurilor 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 120, 191, 192, 2051, 206, 242, 243, 2452, 254, 2591, 301, 304, 331, 332
F – Constructii (cu exceptia codurilor 411, 4390)
5. Solicitantul trebuie sa aiba in proprietate sau in concesiune sau alta forma asimilata terenul (posibil contract de comodat) si infrastructura pe care se face investitia in baza unui contract de concesiune sau asimilat pe o perioada de minim de 10 ani;
6. Solicitantul trebuie sa dovedeasca faptul ca are capacitatea operationala si financiara
Capacitate operationala: experienta anterioara in gestionarea de proiecte si/sau prin capacitatea de a asigura resursele necesare implementarii proiectului
– contractarea de servicii de management al proiectului ce vor face obiectul contractului de servicii de management
Capaciate financiara are in vedere capacitatea solicitantului de a asigura contributia proprie la valoarea cheltuielior eligibile, neeligibile si conexe
Beneficiarii tinta sunt intreprinderi cu potential de crestere, in special in industria prelucratoare care doresc sa-si dezvolte si sa-si modernizeze capacitatile de productie prin introducerea de noi tehnologii, cat si de intreprinderi care au nevoie asistenta calificata si integrata in cadrul unor sisteme de infrastructura.

II. Activitati eligibile:
1. Crearea unei noi unitati de productie (fabrica/sectie/instalatie)
2. Extinderea unei unitati existente pentru cresterea capacitatii de productie
3. Diversificarea productiei unei unitati existente, prin lansarea de noi produse sau servicii
4. Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de productie al unei unitati existente (modernizare instalatii, echipamente, automatizari procesu de productie si fabricatie, introducedrea de noi tehnologii); echipamente pentru reciclarea deseurilor, pt protectia mediului, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior
5. Achizitia de bunuri intangibile: software, brevete, licente, know-how sau solutii tehnice nebrevetate
6. Consultanta specifica si instruire specializata strict legata de activitati de investitii specificate mai sus

III. Categorii de cheltuieli eligibile:
1. Cheltuieli pentru achiziţia de teren, în limita a 10% din valoarea totală a investiţiei eligibile;
2. Cheltuieli pentru lucrări de construcţie şi modernizare, în limita a 50% din totalul costurilor eligibile;
3. Cheltuieli pentru achiziţia de instalaţii şi echipamente;
4. Cheltuieli pentru achiziţia, închirierea şi leasing-ul pe durata proiectului de mijloace de transport, strict legate de ciclul de producţie din unitatea respectivă;
5. Cheltuieli pentru achiziţia de brevete, licenţe şi know-how, soluţii tehnice nebrevetate, incluzând software legat de procesul de producţie şi cerinţele manageriale ale întreprinderii;
În cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, trebuie luate în consideraţie costurile totale pentru investiţiile în bunuri intangibile; pentru întreprinderile mari, aceste costuri sunt eligibile numai în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile din cadrul proiectului de investiţie;
6. Cheltuieli pentru proiectarea, organizarea de şantier, studii de fezabilitate şi evaluare a impactului asupra mediului, într-un cuantum de maximum 10% din totalul investiţiilor eligibile
7. Cheltuieli pentru studii de amplasament şi geologice;
8. Cheltuieli pentru instruire specializată pentru personalul operativ (în cazul achiziţiei de
tehnologie/echipament/software)

!!Toate bunurile achiziţionate trebuie să fie noi.

IV. Documente necesare:

1. Plan de afaceri;
2. Certificat de urbanism si avize (daca este cazul)
3. Bilant contabil depus si inregistra, Contul de profit si pierderi, date informative privind exercitiul financiar precedent;
4. Cazier fiscal societate;
5. Certificat constatator;
6. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor a) a impozitelor taxelor locale si b) obligatiilor de plata la bugetul general consolidat;
7. Cazier judiciar reprezentant legal;
8. Acte de proprietate, concesiune sau asimilate infrastructurii si terenului;
9. Certificari (daca exista) ..ISO etc.
10. Contract de management al proiectului;
11. Hotarare AGA/ CA de aprobare a proiectului;
12. Alte declaratii ect. …

I. Finantari nerambursabile

I.1. De ce acorda finantari nerambursabile diferite institutii sau ONG-uri?
I.2. Cum functioneaza sistemul finantarilor nerambursabile?
I.3. Care sunt principalii finantatori?
I.4. Ce este un grant?
I.5. Ce doresc finantatorii?
I.6. Am nevoie de parteneri?
I.7. Cum arata un contract de parteneriat?
I.8. Cum pot construi un parteneriat viabil?
I.9. Ce pasi trebuie intreprinsi in vederea participarii la licitatii?
I.10. Ce contine pachetul informativ?
I.11. Cum construiesc bugetul unei activitati?
I.12. Ce se intampla dupa castigarea unui grant?
I.13. in ce conditii pot primi banii dupa castigarea unui proiect?
I.14. Ce contine un contract de finantare?
I.15. Ce relatii trebuie sa am cu finantatorul?

II. Realizarea unui proiect propus spre finantare nerambursabila

II.1. Cum aleg un program de finantari?
II.2. Ce cuprinde un proiect de finantare?
II.3. Cum construiesc schema unui proiect?
II.4. Cum se construieste un proiect?
II.5. Cum exprimam scopul proiectului?
II.6. Ce sunt obiectivele unui proiect?
II.7. Ce cuprind activitatile unui proiect?
II.8. Cum construim un plan de evaluare?
II.9. Cum pregatim bugetul unui proiect?
II.10. Cum justificam proiectul?
II.11. Cum demonstram durabilitatea proiectului?
II.12. Ce contine o introducere intr-o prezentare de proiect?
II.13. Cum stabilim titlul unui proiect?
II.14. Ce cuprinde un rezumat de proiect?
II.15. Cum prezint obiectivele?
II.16. Cum prezint resursele?
II.17. Cum se evalueaza proiectele participante la licitatii?
II.18. Care sunt caracteristicile unui proiect de succes?
II.19. Cum se implementeaza un proiect castigator?

Plotari Planuri topocadastrale la diferite formate A0 prelungit, A0, A1, A2, A3, …

Plotarea alb/negru sau color se face pe echipamente Océ de ultima generatie, ce permit o rezolutie de 600 dpi. Plotarea alb/negru se face pe medii de la 75g la 110g si pe latimi de la A3 la A0+ ( 914mm ).Lungimea maxima de plotare pentru desenele alb/negru este de 15 metrii liniari. In procesul de plotare folosim numai consumabile originale pentru a asigura o acuratete cat mai mare a liniilor din desenele dumneavoastra.
Plotarea color se face pe echipamente HP cu latimea mediului de printare de pana la 1118mm. Pentru plotarea color se pot atinge rezolutii de pana la 2400 x 1200 dpi, ceea ce permite si realizarea de postere sau afise de prezentare pentru firma dumneavoastra.
Printarea A4-A3 alb/negru si color se face pe echipamente KONICA MINOLTA, ce permite printarea de la carti de vizita pana la afise cu dimensiunea unui A3 full-bleed.
Multiplicarea ( copierea ) planurilor de arhitectura, constructii si a altor desene de mari dimensiuni se face la o rezolutie ce poate varia de la 200 dpi de 400 dpi. Multiplicarea formatelor mari ( pana la 914mm latime ), se realizeaza cu tehnologie laser alb/negru, aparatura folosita fiind de ultima generatie si are o viteze sporita fata de imprimantele obisnuite cu cerneala.
Multiplicarea ( copierea ) documentelor A4-A3 se poate realiza atat alb/negru cat si color pe hartii de diferite gramaje, ceea ce poate fi de un real folos la prezentarea anumitor materiale.
Scanarea planurilor este alb/negru si se face la o rezolutie maxima de 400 dpi.
Scanarea formatelor mici A4-A3 este atat alb/negru cat si color.
Echipamentele folosite ofera posibilitatea de marire/micsorare a planurilor de la 25% la 400%.Scanarea documentelor este folosita in special pentru posibilitatea de arhivare digitala a lucrarilor firmei dumneavoastra, reducand astfel spatiul de depozitare.
Suport tehnic
Pentru utilizatorii de AutoCAD recomandam trimiterea lucrarilor in formatele native : DWG, DXF si DWF.