Accesari Fonduri Europene, Topografie-Geodezie-Cadastru, Arhitectura, Consultanta si Publicitate (Conceperea, realizarea si gestionarea de site-uri)

Accesari Fonduri Europene

Proiectele tehnice pentru accesarea fondurilor europene le execut impreuna cu un colectiv tanar, dinamic, ambitios compus din:

– ing. Iulian BUNGHEZ – coordonator tehnic proiect;

Expert tehnic Proiecte Accesari Fonduri Europene & Topografie-Geodezie-Cadastru

Topografie-Geodezie-Cadastru

– ing. Aurora COCA – coordonator analist proiect;
– ing. Victor BECHERU – Delegat tehnic

Colaboratori:
– Prof. Dr. ing. Jan ECOBESCU
– Av. Amelia DINCA – Consultant POSDRU/APDRP/APIA
– ing. Adriana BREBU – Proiectant principal
– ing. Ion NEGUT – masuratori de teren
– ing. Dragos GIURCAN – masuratori de teren
– ing. Alina GIURCAN – Expert tehnic
– Tehn. Ion SANDU -masuratori de teren
– ec. Cristina NITU – Analiza Cost-Beneficii, devize
– jurist Johny BOCA
– ec. Statie BILDESCU

… si numeroase colaborari cu institute de proiectare si cercetare din Mun. Bucuresti si tara.

O F E R T E – S E R V I C I I

Studii de fezabilitate pentru:

 Reabilitarea drumurilor,
 Asfaltare drumuri,
 Extindere si modernizare sistemului de alimentare cu apa,
 Extindere si modernizarea sistemului de canalizare,
 Reabilitare si modernizare Camine Culturale, Scoli si Gradinite,
Reabilitare Camin Cultural Arhitectura Fatada Principala
Reabilitare Camin Cultural Arhitectura Fatada Secundara
 Constructii Gradinite, Camine sociale, Centre de ingrijire copii tip Afterschool, etc
 Infiintari si amenajari spatii verzi, parcuri
Infiintare Parc – Plan General de Arhitectura 3D
 Infiintari si amenajari terenuri de sport

Proiecte Tehnice pentru:

 Reabilitarea drumurilor,
 Asfaltare drumuri,

 Extindere si modernizare sistemului de alimentare cu apa,
 Extindere si modernizarea sistemului de canalizare,
 Reabilitare si modernizare Camine Culturale, Scoli si Gradinite,
 Constructie Gradinite, Camine sociale, Centre de ingrijire copii tip Afterschool, etc
 Infiintari si amenajari spatii verzi, parcuri,
Infiintare Parc – Plan General de Arhitectura 3D
 Infiintari si amenajari terenuri de sport

In derulare … ****

Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi ” se încadrează în Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiectiv general dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale.

Obiectivele specifice ale Măsurii 312 se referă la:
1.Crearea şi menţinerea locurilor de muncă în spaţiul rural;
2.Creşterea valorii adăugate în activităţi non-agricole;
3.Crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală prestate de către micro-întreprinderi.

Obiectivele operaţionale ale Măsurii 312 se referă la:
1. Crearea de micro-intreprinderi precum şi dezvoltarea celor existente în sectorul non-agricol în spaţiul rural;
2. Încurajarea iniţiativelor de afaceri promovate, în special de către tineri şi femei;
3. Încurajarea activităţilor meşteşugăreşti şi a altor activităţi tradiţionale;
4. Reducerea gradului de dependenţă faţă de agricultură;

…deasemenea ofer servicii de proiectare, expertiza financiara si consultanta in vederea accesarii de fonduri europene nerambursabile. Scopul pe care l-a avut in vedere a fost de a consilia si a asista inca de la bun inceput in obtinerea de finantari nerambursabile necesare implementarii proiectelor pe care administratiile publice locale si le-au propus, colaboreaza cu specialisti in mangementul de proiect, precum si ingineri pentru solutionarea problemelor de ordin tehnic. Aceste aspecte prezinta urmatoarele avantaje: – timp redus pentru realizarea proiectului ca urmare a experientei dobandite pe teren – competente specializate pe domeniul lor de activitate (arhitect, inginer geotehnician, inginer topograf, ingineri autorizati instalatii apa-canal, drumuri, economisti cu contracte individule de munca si de colaborare etc.); – a elaborat o serie de proiecte ce au avut ca obiectiv refacerea structurii rutiere, infiintarea de retele de alimentare cu apa si canalizare, amenajare spatii verzi, infiintarea de baze sportive, modernizarea de camine culturale, reabilitarea de scoli, infiintarea serviciului social – constructie gradinita, centre de ingrijire copii tip after school, centre de ingrijire batrani etc. Beneficiarii serviciilor sunt: admninistratiile publice locale (primarii), asociatii de dezvoltare intercomunitare (ADI), microintreprinderi din mediul rural etc. In portofoliul nostru de proiecte, amintesc printre beneficiari primarii din Judetul Calarasi -Primaria Comunei Manastirea, Primaria Comunei Ulmu, Primaria Comunei Perisoru, Primaria Comunei Jegalia, Primaria Oras Lehliu-Gara etc., Judetul Bistrita-Nasaud – Primaria Comunei Parva, Primaria Comunei Lesu, Primaria Comunei Romuli, Primaria Comunei Micestii de Campie etc., Judetul Mures – Primaria Comunei Adamus, Primaria Comunei Craiesti, Primaria Comunei Livezeni etc., Judetul Salaj – Primaria Comunei Crasna, Primaria Comunei Dobrin, Primaria Comunei Hereclean, Primaria Comunei Nusfalau etc., Judetul Sibiu – Primaria Comunei Sadu, Judetul Alba – Primaria Comunei Cricau etc. Pana in prezent, s-a realizat proiecte finantate de Banca Modiala, prin Fondul Roman de Dezvoltare Sociala; Comisia Europeana, prin Fondul European pentru Agricol pentru Dezvoltare Rurala, dar si proiecte derulate prin Guvernul Romaniei O.U.G. 7, H.G. 577 etc.

Apelati cu incredere!!!!

Lucrari efectuate:

LUCRARI DE PROIECTARE ASFALTARE, BALASTARE DRUMURI COMUNALE, STRAZI VICINALE:
Asfaltare drumuri comunale, Comuna Maneciu, Judetul Prahova
Asfaltare drumuri comunale, Comuna Bucsani, Judetul Giurgiu
Asfaltare drumuri comunale, Comuna Contesti, Judetul Dambovita
Asfaltare drumuri comunale , Comuna Manastirea, Judetul Calarasi
Asfaltare drumuri comunale, Comuna Ulmu, Judetul Calarasi
Asfaltare drumuri comunale si strazi in interior , Comuna Craiesti, Judetul Mures
Asfaltare drumuri comunale, Comuna Urmenis , Judetul Bistrita- Nasaud
Asfaltare drumuri vicinale, Comuna Urmenis, Judetul Bistrita – Nasaud
Asfaltare drumuri vicinale, Comuna Milas, Judetul Bistrita – Nasaud
Asfaltare drumuri comunale Comuna Bestepe, Judetul Tulcea
Asfaltare drumuri comunale, Comuna Micestii de Campie, Judetul Bistrita – Nasaud
Asfaltare drum comunal si strazi vicinale, Comuna Spermezeu, Judetul Bistrita – Nasaud
Asfaltare drum comunal, Sat Drumbavita, Comuna Spermezeu, Judetul Bistrita – Nasaud
Asfaltare drumuri de balast, Comuna Manastirea, Judetul Calarasi

INFIINTARE RETELE DE CANALIZARE APA MENAJERA SI STATII DE EPURARE:
Retea de canalizare apa menajera si statie de epurare, Comuna Contesti, Judetul Dambovita
Retea de canaliazare aa menajera si statie de epurare Comuna Urmenis, Judetul Bistrata – Nasaud Retea de canalizare apa menajera , Sat Fanate Comuna Urmenis, Judetul Bistrita – Nasaud
Retea de canalizare apa menajera si statie de epurare, Sat Fantanita, Comuna Micestii de Campie, Judetul Bistrita – Nasaud
Retea de canalizare apa menajera si statie de epurare, Comuna Spermezeu, Judetul Bistrita – Nasaud
Retea de canalizare apa menajera si statie de epurare, Comuna Runcu Salvei, Judetul Bistrita – Nasaud
Retea de canalizare si statie de epurare a apei uzate, Comuna Craiesti, Judetul Mures
Retea de canalizare si statie de epurare a apei uzate, Aricesti-Rahtivani, Judetul Prahova

INFIINTARE RETELE DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI GODPODARII DE APA:
Infiintare retea de alimentare cu apa in sistem centralizat, Comuna Contesti, Judetul Dambovita
Infiintare alimentare cu apa , Comuna Dorobantu, Judetul Calarasi
Alimentare cu apa, Comuna Dorobantu, Judetul Calarasi
Infiintare retea publica de apa din sursa proprie si statie de tratare a apei, Comuna Urmenis, Judetul Bistrata – Nasaud
Alimentare cu apa in sistem centralizat in Satul Baltenii de Sus, Comuna Bestipea, Judetul Tulcea
Aductiune apa retea publica si statie de tratare a apei, Sat Fantanita, Comuna Micestii de Campie, Judetul Bistrita – Nasaud
Alimentare cu apa si statie de tratare a apei, Comuna Spermezeu, Judetul Bistrita – Nasaud

REABILITARI, MODERNIZARI, EXTINDERI DE CAMINE CULTURALE:
Consolidare si renovare camin cultural, Comuna Contesti, Judetul Dambovita
Consolidare si renovare camin cultural , Comuna Manastirea, Judetul Calarasi
Consolidare si renovare camin cultural , Comuna Ulmu, Judetul Calarasi
Reabilitare si dotare camin cultural , Comuna Urmenis, Judetul Bistrita – Nasaud
Reabilitare camin cultural, Comuna Milas, Judetul Bistrita – Nasaud
Reabilitare si modernizare camin cultural, Comuna Micestii de Campie, Judetul Bistrita – Nasaud
Reabilitare si modernizare camin cultural, Sat Fantanita, Comuna Micestii de Campie, Judetul Bistrita – Nasaud
Reabilitare, extindere si recompartimentare camin cultural, Comuna Spermezeu, Judetul Bistrita – Nasaud

INFIINTARI DE CENTRE DE INGRIJIRE COPII TIP AFTER SCHOOL:
CostructiecCentru de ingrijire copii tip after school, Comuna Bestepea, Judetul Tulcea
Constructie centru de sprijin copii tip after school, Comuna Perisoru, Judetul Calarasi
Constructie centru de sprijin copii tip after school, Comuna Manastirea, Judetul Calarasi

INFIINTARI DE CENTRE DE ZI PENTRU PERSOANE VARSTNICE:
Infiintare centru de zi – azil batrani, Sat Fantanita, Comuna Micestii de Campie, Judetul Bistrita – Nasaud
Infiintare centru de zi – azil batrani, Comuna Craiesti, Judetul Mures

INFIINTARI, AMENAJARI DE SPATII VERZI/ PARCURI:

Iata cateva exemple de proiecte executate de amenajari spatii verzi/ parcuri executate:
Infiintare Parc – Plan General de Arhitectura 3D
Plan General de Arhitectura

Infiintare spatii publice de recreere – teren de joaca pentru copii, Comuna Manastirea, Judetul Calarasi
Reabilitare parc, Oras Lehliu Gara, Judetul Calarasi
Infiintare spatii verzi, Comuna Valcelele, Judetul Calaras
Infiintare spatii verzi, Comuna Nicolae Balcescu, Judetul Calarasi
Infiintare spatii verzi, Comuna Borcea, udetul Calarasi
Infiintare spatii verzi, Comuna Perisoru, Judetul Calarasi
Infiintare spatii verzi, Comuna Dorobantu, Judetul Calarasi
Infiintare spatii verzi Comuna Bestepe, Judetul Tulcea
Infiintare spatii verzi, Comuna Rebrisoara, Judetul Bistrita-Nasaud
Infiintare spatii verzi Comuna Eremitu, Judetul Mures

INFIINTARI GRADINITE PENTRU COPII CU PROGRAM REDUS:
Constructie gradinite cu program redus, Comuna Ulmu, Judetul Calarasi
Constructie gradinite copii cu program redus, Comuna Urmenis, Judetul Bistrita – Nasaud
Constructie gradinata copii cu program redus, Comuna Milas, Judetul Bistrita – Nasaud
Constructie gradinata copii program redus, Comuna Spermezeu, Judetul Bistrita – Nasaud

Realizare in Bucuresti – Pasajul Basarab:

Alte servicii …

Proiectare
Expertiza financiara
Consultanta specializata fonduri nerambursabile
Organizare licitatii

Fondul European pentru Pescuit este cel de-al doilea instrumentul financiar al UE, conceput pentru a asigura dezvoltarea durabila a sectorului european de pescuit si acvacultura.

Proiectare
Serviciul de proiectare presupune intocmirea Studiului de Fezabilitate care poate include reactualizarea / rescrierea Studiului de Fezabilitate, intocmirea Proiectului Tehnic, a Caietului de Sarcini si a Detaliilor de Executie

Expertiza financiara
Ca si serviciu, experiza financiara poate cuprinde atat contabilitatea, expertiza contabila cat si consultanta fiscala, analiza financiara, analiza economica, planul de afaceri si audit

Consultanta specializata fonduri nerambursabile
Consultanta specializata – fonduri nerambursabile include servicii de pre-finantare si servicii de post-finantare

Organizare licitatii
Organizarea de licitatii, ca si serviciu, cuprinde inregistrarea in SEAP, fisa de date achizitii, caietul de sarcini si asistenta la licitatii

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala este un instrument de finantare creat de Uniunea Europeana pentru a implementa Politica Agricola Comuna de catre tarile membre.

Retineti urmatoarele …

Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile
_____________________________________________________________________________________
-Sprijin financiar nerambursabil de pana la 920.000 Lei pentru intreprinderile mici si mijlocii-
Valoarea maxima a finantarii acordate din totalul costurilor eligibile este de 60% pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov.
Se aplica procedura apelului de proiecte cu depunere continua si consta in primirea cererilor de finantare pana la epuizarea bugetului stabilit pentru apelul respectiv. (10,4 mil Euro pentru acest apel). Cererile de finantare se pot depune incepand cu 26.05.2008, pana la aceasta data dosarul trebuie sa fie complet.
Proiectul trebuie sa fie realizat in maxim 2 ani de la semnarea contractului de finantare.

I. Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
1. Sunt intreprinderi mici, 10-49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 mil Euro, echivalentul in lei la cursul euro din data de 31 decembrie 2007;
2. A desfasurat activitate economica pe perioada exercitiului financiar precedent;
3. A obtinut profit din exploatarea in ultimul exercitiu financiar inainte de data depunerii cererii de finantare;
4. Solicita finantare pentru una din activitatile economice eligibili (cod CAEN )
B – Industria extractiva ( cu exceptia codurilor 051, 052, 061, 062, 0721, 0892, 091, 099
C – Industria prelucratoare (cu exceptia codurilor 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 120, 191, 192, 2051, 206, 242, 243, 2452, 254, 2591, 301, 304, 331, 332
F – Constructii (cu exceptia codurilor 411, 4390)
5. Solicitantul trebuie sa aiba in proprietate sau in concesiune sau alta forma asimilata terenul (posibil contract de comodat) si infrastructura pe care se face investitia in baza unui contract de concesiune sau asimilat pe o perioada de minim de 10 ani;
6. Solicitantul trebuie sa dovedeasca faptul ca are capacitatea operationala si financiara
Capacitate operationala: experienta anterioara in gestionarea de proiecte si/sau prin capacitatea de a asigura resursele necesare implementarii proiectului
– contractarea de servicii de management al proiectului ce vor face obiectul contractului de servicii de management
Capaciate financiara are in vedere capacitatea solicitantului de a asigura contributia proprie la valoarea cheltuielior eligibile, neeligibile si conexe
Beneficiarii tinta sunt intreprinderi cu potential de crestere, in special in industria prelucratoare care doresc sa-si dezvolte si sa-si modernizeze capacitatile de productie prin introducerea de noi tehnologii, cat si de intreprinderi care au nevoie asistenta calificata si integrata in cadrul unor sisteme de infrastructura.

II. Activitati eligibile:
1. Crearea unei noi unitati de productie (fabrica/sectie/instalatie)
2. Extinderea unei unitati existente pentru cresterea capacitatii de productie
3. Diversificarea productiei unei unitati existente, prin lansarea de noi produse sau servicii
4. Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de productie al unei unitati existente (modernizare instalatii, echipamente, automatizari procesu de productie si fabricatie, introducedrea de noi tehnologii); echipamente pentru reciclarea deseurilor, pt protectia mediului, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior
5. Achizitia de bunuri intangibile: software, brevete, licente, know-how sau solutii tehnice nebrevetate
6. Consultanta specifica si instruire specializata strict legata de activitati de investitii specificate mai sus

III. Categorii de cheltuieli eligibile:
1. Cheltuieli pentru achiziţia de teren, în limita a 10% din valoarea totală a investiţiei eligibile;
2. Cheltuieli pentru lucrări de construcţie şi modernizare, în limita a 50% din totalul costurilor eligibile;
3. Cheltuieli pentru achiziţia de instalaţii şi echipamente;
4. Cheltuieli pentru achiziţia, închirierea şi leasing-ul pe durata proiectului de mijloace de transport, strict legate de ciclul de producţie din unitatea respectivă;
5. Cheltuieli pentru achiziţia de brevete, licenţe şi know-how, soluţii tehnice nebrevetate, incluzând software legat de procesul de producţie şi cerinţele manageriale ale întreprinderii;
În cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, trebuie luate în consideraţie costurile totale pentru investiţiile în bunuri intangibile; pentru întreprinderile mari, aceste costuri sunt eligibile numai în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile din cadrul proiectului de investiţie;
6. Cheltuieli pentru proiectarea, organizarea de şantier, studii de fezabilitate şi evaluare a impactului asupra mediului, într-un cuantum de maximum 10% din totalul investiţiilor eligibile
7. Cheltuieli pentru studii de amplasament şi geologice;
8. Cheltuieli pentru instruire specializată pentru personalul operativ (în cazul achiziţiei de
tehnologie/echipament/software)

!!Toate bunurile achiziţionate trebuie să fie noi.

IV. Documente necesare:

1. Plan de afaceri;
2. Certificat de urbanism si avize (daca este cazul)
3. Bilant contabil depus si inregistra, Contul de profit si pierderi, date informative privind exercitiul financiar precedent;
4. Cazier fiscal societate;
5. Certificat constatator;
6. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor a) a impozitelor taxelor locale si b) obligatiilor de plata la bugetul general consolidat;
7. Cazier judiciar reprezentant legal;
8. Acte de proprietate, concesiune sau asimilate infrastructurii si terenului;
9. Certificari (daca exista) ..ISO etc.
10. Contract de management al proiectului;
11. Hotarare AGA/ CA de aprobare a proiectului;
12. Alte declaratii ect. …

I. Finantari nerambursabile

I.1. De ce acorda finantari nerambursabile diferite institutii sau ONG-uri?
I.2. Cum functioneaza sistemul finantarilor nerambursabile?
I.3. Care sunt principalii finantatori?
I.4. Ce este un grant?
I.5. Ce doresc finantatorii?
I.6. Am nevoie de parteneri?
I.7. Cum arata un contract de parteneriat?
I.8. Cum pot construi un parteneriat viabil?
I.9. Ce pasi trebuie intreprinsi in vederea participarii la licitatii?
I.10. Ce contine pachetul informativ?
I.11. Cum construiesc bugetul unei activitati?
I.12. Ce se intampla dupa castigarea unui grant?
I.13. in ce conditii pot primi banii dupa castigarea unui proiect?
I.14. Ce contine un contract de finantare?
I.15. Ce relatii trebuie sa am cu finantatorul?

II. Realizarea unui proiect propus spre finantare nerambursabila

II.1. Cum aleg un program de finantari?
II.2. Ce cuprinde un proiect de finantare?
II.3. Cum construiesc schema unui proiect?
II.4. Cum se construieste un proiect?
II.5. Cum exprimam scopul proiectului?
II.6. Ce sunt obiectivele unui proiect?
II.7. Ce cuprind activitatile unui proiect?
II.8. Cum construim un plan de evaluare?
II.9. Cum pregatim bugetul unui proiect?
II.10. Cum justificam proiectul?
II.11. Cum demonstram durabilitatea proiectului?
II.12. Ce contine o introducere intr-o prezentare de proiect?
II.13. Cum stabilim titlul unui proiect?
II.14. Ce cuprinde un rezumat de proiect?
II.15. Cum prezint obiectivele?
II.16. Cum prezint resursele?
II.17. Cum se evalueaza proiectele participante la licitatii?
II.18. Care sunt caracteristicile unui proiect de succes?
II.19. Cum se implementeaza un proiect castigator?

Plotari Planuri topocadastrale la diferite formate A0 prelungit, A0, A1, A2, A3, …

Plotarea alb/negru sau color se face pe echipamente Océ de ultima generatie, ce permit o rezolutie de 600 dpi. Plotarea alb/negru se face pe medii de la 75g la 110g si pe latimi de la A3 la A0+ ( 914mm ).Lungimea maxima de plotare pentru desenele alb/negru este de 15 metrii liniari. In procesul de plotare folosim numai consumabile originale pentru a asigura o acuratete cat mai mare a liniilor din desenele dumneavoastra.
Plotarea color se face pe echipamente HP cu latimea mediului de printare de pana la 1118mm. Pentru plotarea color se pot atinge rezolutii de pana la 2400 x 1200 dpi, ceea ce permite si realizarea de postere sau afise de prezentare pentru firma dumneavoastra.
Printarea A4-A3 alb/negru si color se face pe echipamente KONICA MINOLTA, ce permite printarea de la carti de vizita pana la afise cu dimensiunea unui A3 full-bleed.
Multiplicarea ( copierea ) planurilor de arhitectura, constructii si a altor desene de mari dimensiuni se face la o rezolutie ce poate varia de la 200 dpi de 400 dpi. Multiplicarea formatelor mari ( pana la 914mm latime ), se realizeaza cu tehnologie laser alb/negru, aparatura folosita fiind de ultima generatie si are o viteze sporita fata de imprimantele obisnuite cu cerneala.
Multiplicarea ( copierea ) documentelor A4-A3 se poate realiza atat alb/negru cat si color pe hartii de diferite gramaje, ceea ce poate fi de un real folos la prezentarea anumitor materiale.
Scanarea planurilor este alb/negru si se face la o rezolutie maxima de 400 dpi.
Scanarea formatelor mici A4-A3 este atat alb/negru cat si color.
Echipamentele folosite ofera posibilitatea de marire/micsorare a planurilor de la 25% la 400%.Scanarea documentelor este folosita in special pentru posibilitatea de arhivare digitala a lucrarilor firmei dumneavoastra, reducand astfel spatiul de depozitare.
Suport tehnic
Pentru utilizatorii de AutoCAD recomandam trimiterea lucrarilor in formatele native : DWG, DXF si DWF.

Reclame

2 responses

  1. Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

    septembrie 14, 2010 la 12:25

  2. Interesant postul tau. Zilele urmatoare o sa parcurg mai multe posturi.

    aprilie 29, 2011 la 14:33

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s