Accesari Fonduri Europene, Topografie-Geodezie-Cadastru, Arhitectura, Consultanta si Publicitate (Conceperea, realizarea si gestionarea de site-uri)

Topografie-Geodezie-Cadastru

D e s p r e
c a d a s t r u

ing. Iulian BUNGHEZ

Expert tehnic Topografie-Geodezie-Cadastru

Cadastrul este cel care furnizeaza date reale si de precizie privitoare la bunurile imobile (pozitie, marime, categorie de folosinta, proprietar) necesare in toate ramurile economiei nationale.
Lucrarile de cadastru sunt esentiale pentru intocmirea sistemelor informationale ale teritoriului, menite sa furnizeze rapid date reale tuturor organismelor de gestionare si planificare a bunurilor imobile.
Pentru fiecare tip de client, durata de realizare si corectitudirea procesarii documentelor au o importanta majora in cadrul folosirii serviciilor de cadastru. Fiecare noua completare adusa la dosar necesita timp in plus de lucru, bani si prelungirea perioadei de executie, astfel incat, este esentiala folosirea resurselor umane competente si a tehnologiei de ultima ora.

 

S e r v i c i i

Modele de proiectare aveti postate in fisierele de mai jos:

Plan de Situatie obtinere Numar Cadastral provizoriu Monstra de lucru – Apasa aici pentru a vedea detaliile de proiectare

– Lucram intotdeauna in termeni adaptati la programul beneficiarului
– Oferim consultanta si recomandari in mod gratuit, tuturor clientilor nostri
– Efectuam masuratori exacte si rapide fara a percepe taxa pentru deplasare
– In baza unei procuri, obtinem actele necesare intocmirii cadastrului si intabularii
– Suntem ordonati – nu deranjam spatiul beneficiarului si nu pierdem actele
– Avem capacitatea efectuarii masuratorilor chiar in ziua in care suntem contactati
– In functie de solicitari, exista posibilitatea depunerii lucrarilor in ziua urmatoar
– Efectuam intotdeauna releveele pentru constructii

Descarcati si completati Anexa Nr. 1.32 pentru efectuarea lucrarii solicitate:

ANEXA Nr.1.32

EXPERIENTA

– Peste 2000 de lucrari realizate in ultimii 10 ani pentru persoane fizice si juridice
– 10 de ani de excelenta in topografie si geodezie
– 11 ani de experienta in domeniul lucrarilor de cadastru
– Peste un deceniu de perfectionare in lucrari complexe cu un grad sporit de dificultate

Această prezentare necesită JavaScript.

Prin intermediul expertilor autorizati pun la dispozitie o gama completa de servicii si solutii corecte in domeniul cadastrului, al intabularii si al topografiei. In plus, fiecare client poate beneficia de politica avantajoasa de discounturi, oferite lunar. Pentru a castiga timp si a economisi resurse, tot ceea ce trebuie sa faci este sa ne contactezi acum.

PORTOFOLIU DE LUCRARI

1. CADASTRU APARTAMENTE

– Realizam masuratorile cu telemetrul – ruleta electronica laser care eficientizeaza masuratorile intr-un mod exact si rapid
– Suntem ordonati – nu deranjam spatiul beneficiarului si nu pierdem actele
– La efectuarea masuratorilor, preluam si actele pentru formarea dosarului
– Nu percepem taxa pentru deplasare
– Lucram intotdeauna in termeni adaptati la programul beneficiarului
– Oferim consultanta si recomandari in mod gratuit, tuturor clientilor nostri
– Avem capacitatea efectuarii masuratorilor chiar in ziua in care suntem contactati
– In functie de solicitari, exista posibilitatea depunerii lucrarilor in ziua urmatoare
Atentie! Interpretarea gresita a actelor poate determina respingeri de la cadastru si intabulare.
Termenele de avizare a dosarelor de cadastru si intabulare sunt date de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara sunt fixe si nu exista exceptii prin urmare: 21 zile lucratoare( regim normal) si respectiv 7 zile lucratoare (regim urgenta).

DURATA

Intocmirea dosarului de cadastru si intabulare si depunerea in regim normal este facuta in 3-4 zile din momentul efectuarii masuratorilor si primirii actelor, daca se doreste intocmira dosarului de cadastru si intabulare si depunerea in regim de urgenta aceasta se face in maximum 24 de ore din momentul efectuarii masuratorilor si primirii actelor.
Termenele de avizare data de oficul de cadastru sunt de 21 de zile lucratoare de la depunerea dosarului de cadastru si intabulare in regim normal, iar pentru regim de urgenta este de 7 zile lucratoare fara ziua depunerii dosarului de cadastru si intabulare.

ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE APARTAMENTE:

1. actele de proprietate, in copie legalizata :

a). in cazul achizitionarii de la o persoana fizica / juridica: contract vanzare – cumparare, certificat mostenitor – inclusiv acte invocate in acesta, etc;
b). in cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman ( ICRAL, ROMCOMFORT , ICVL etc ) : contract de vanzare cumparare, proces verbal predare – primire, contract pentru plata in rate si dovada achitarii integrale a acestuia ( unde este cazul ), certificat mostenitor – inclusiv acte invocate in acesta, etc;
c). in cazul dobandirii proprietatii in baza unei Sentinte Civile – copie conforma cu originalul ( duplicat ) emis de Judecatorie si expertiza tehnica .
d). in cazul apartamentelor dobandite in baza Legii 112 / 1995 – copie legalizata contract vanzare – cumparare, copie xerox schita anexa contract;
2. certificatul fiscal (obtinut de la Directia Taxe si Impozite), cu mentiunea “pentru cadastru si intabulare” – in original, valabil pentru luna in curs.
3. copie xerox acte de identitate ale proprietarilor (BI /CI /certificat de inmatriculare)
* pentru certificatele de mostenitor emise dupa aprilie 2009 se percepe de catre A.N.C.P.I. o taxa suplimentara de 0,15 % din valoarea masei succesorale.Lucrari cadastru si intabulare – Bucuresti

2. TERENURI CU SAU FARA CONSTRUCTII

…Termenele de avizare a dosarelor de cadastru si intabulare sunt date de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara sunt fixe si nu exista exceptii prin urmare: 21 zile lucratoare( regim normal) si respectiv 7 zile lucratoare (regim urgenta).

DURATA

Intocmirea dosarului de cadastru si intabulare si depunerea la oficiul de cadastru este facuta in 4 zile din momentul efectuarii masuratorilor si primirii actelor.
Termenele de avizare data de oficul de cadastru sunt de 21 de zile lucratoare de la depunerea dosarului de cadastru si intabulare in regim normal, iar pentru regim de urgenta este de 7 zile lucratoare fara ziua depunerii dosarului de cadastru si intabulare.

ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE LA PRIMA INSCRIERE, TEREN CU SAU FARA CONSTRUCTII :

1. extras din planul parcelar avizat pentru conformitate de primar (numai pentru terenurile situate in extravilan si pentru terenurile intrate in intravilan dupa 1990);
2. actele de proprietate, in copie legalizata ( contract vanzare – cumparare, titlu proprietate, proces verbal punere in posesie, certificat mostenitor – inclusiv acte invocate in acesta, sentinta civila – duplicat, etc) ;
3. certificatul fiscal (obtinut de la Directia Taxe si Impozite), cu mentiunea “pentru cadastru si intabulare” si cu valorile de impozitare pentru teren si constructii, in original,valabil pentru luna in curs.
4. copie xerox acte de identitate ale proprietarilor (BI / CI / certifiat de inmatriculare)

3. ACTUALIZARI CADASTRALE

Atentie! Stiai ca releveele (schitele) se pot executa dupa proiectele arhitectilor, fara verificarea corectitudinii acestora pe teren, nu acceptati acest lucru. Interpretarea gresita a actelor poate determina respingeri de la cadastru si intabulare.
Termenele de avizare a dosarelor de cadastru si intabulare sunt date de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara sunt fixe si nu exista exceptii prin urmare: 30 zile lucratoare( regim normal) si respectiv 7 zile lucratoare (regim urgenta).

DURATA

Intocmirea dosarului de cadastru si intabulare si depunerea in regim normal este facuta in 4 zile din momentul efectuarii masuratorilor si primirii actelor.
Termenele de avizare data de oficul de cadastru sunt de 21 de zile lucratoare de la depunerea dosarului de cadastru si intabulare in regim normal, iar pentru regim de urgenta este de 7 zile lucratoare fara ziua depunerii dosarului de cadastru si intabulare.

AVANTAJE

– Lucram intotdeauna in termeni adaptati la programul beneficiarului
– Oferim consultanta si recomandari in mod gratuit, tuturor clientilor nostri
– Efectuam masuratori exacte si rapide fara a percepe taxa pentru deplasare
– Suntem ordonati – nu deranjam spatiul beneficiarului si nu pierdem actele
– Avem capacitatea efectuarii masuratorilor chiar in ziua in care suntem contactati
– In functie de solicitari, exista posibilitatea depunerii lucrarilor in ziua urmatoare

ACTELE NECESARE PENTRU ACTUALIZAREA IMOBILULUI CU CONSTRUCTII :

1. Copie xerox după planul de amplasament si delimitarea imobilului existent pe care se edifica o construcţie definitiva noua sau se extinde o construcţie, copie xerox documentatie cadastrala teren;
2. Copie legalizata autorizaţie de construire, Proces Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor si copie simpla ale actelor proprietate ce sunt deja inscrise in Cartea Funciara ( ce fac dovada proprietatii terenului ).
3. Autorizatia de demolare, procesul verbal de receptie la finalizarea demolarii ambele copii legalizate (daca este cazul)
4. Certificatul fiscal (obtinut de la Directia Taxe si Impozite), cu mentiunea “pentru cadastru si intabulare” cu valoarea de imozitare pentru constructiile edificate in baza autorizatiei de construire si a procesului verbal – in original, valabil pentru luna in curs.
5. Copie xerox acte de identitate ale proprietarilor (BI / CI / certifiat de inmatriculare)

4. DEZMEMBRARI – ALIPIRI

Atentie! Interpretarea gresita a actelor poate determina respingeri de la cadastru si intabulare.

DURATA

Intocmirea dosarului de cadastru si intabulare si depunerea in regim normal este facuta in 3-4 zile din momentul efectuarii masuratorilor si primirii actelor.

Termenele de avizare data de oficul de cadastru sunt de 9 de zile lucratoare de la depunerea dosarului de alipire sau dezmembrare in regim normal, iar pentru regim de urgenta este de 3 zile lucratoare fara ziua depunerii dosarului de alipire sau dezmembrare.

ACTELE NECESARE PENTRU DEZMEMBRAREA SAU ALIPIREA (COMASAREA):

2. Copie xerox dupa documentatia cadastrala existenta.

3. Actele de proprietate – copii xerox;
4. Copii xerox; Actele de identitate ale proprietarului proprietarilor (BI /CI / certificat de inmatriculare)

5. Certificat de urbanism in cazul alipirilor (comasarilor) – indiferent de numarul imobilelor care se alipesc, iar in cazul dezmembrarilor, doar pentru dezmembrarile cu mai mult de 3 loturi (inclusiv).Este necesar sa apara in certificatul de urbanism motivul acestuia (alipire,dezlipire) si conditiile in care se poate face lucrarea d.p.d.v. al Oficiului de Urbanism al primariei de unde se cere,precum si latimea drumului de acces al loturilor rezultate in urma unei dezmembrari.

AVANTAJE:

– Lucram intotdeauna in termeni adaptati la programul beneficiarului
– Oferim consultanta si recomandari in mod gratuit, tuturor clientilor nostri
– Efectuam masuratori exacte si rapide fara a percepe taxa pentru deplasare
– Suntem ordonati – nu deranjam spatiul beneficiarului si nu pierdem actele
– Avem capacitatea efectuarii masuratorilor chiar in ziua in care suntem contactati
– In functie de solicitari, exista posibilitatea depunerii lucrarilor in ziua urmatoare
– Efectuam intotdeauna releveele pentru constructii

5. TRASARI LIMITE DE PROPRIETATE

– Solicitam intotdeauna datele cadastrale ale imobilului respectiv de la Oficiul de Cadastru pentru a determina eventualele probleme din zona
– Acordam procese verbale de trasare
– Axele sunt trasate prin intermediul statiei totale
– Determinarea de puncte GPS este inclusa automat in pret pentru toate lucrarile
– Masuratorile sunt executate cu statii totale Leica

6. LUCRARI DE TOPOGRAFIE

Executam planuri topografice necesare realizarii PUG, PUZ, PUD. Fiecare dintre aceste planuri sunt realizate cu statii totale si puncte GPS si cuprind o serie intreaga de detalii planimetrice: constructii, drumuri, retele edilitare, curbe de nivel, etc.

7. LUCRARI DE GEODEZIE

– Realizarea si / sau indesirea retelelor topografice sau geodezice
– Masuratori de inalta precizie folosind tehnologia GPS : determinări de puncte, realizare de reţele

L u c r a r i e f e c t u a t e :

Expert tehnic Proiecte Accesari Fonduri Europene & Topografie-Geodezie-Cadastru

EXECUTAREA DE LUCRARI CADASTRU IMOBILIAR-EDILITAR :
– Orasul Ploiesti
– Orasul Busteni
– Orasul Sinaia
– Orasul Comarnic
– Orasul Breaza
– Orasul Campina
– Orasul Predeal
– Orasul Rosiorii de Vede
– Orasul Calafat
– Orasul Buftea
– Orasul Curtea de Arges
– Muncipiul Bucuresti
LUCRARI CADASTRU IMOBILIAR-EDILITAR:
– Orasul Sinaia
– Orasul Comarnic
– Orasul Breaza
REALIZARII BAZEI DE DATE LA TEXTUALE SI GRAFICE IN CADRUL PROIECTULUI DE CADASTRU GENERAL A 12 LOCALITATI DIN JUDETUL PRAHOVA :
– Localitatea Bertea
– Localitatea Adunati
– Localitatea Comarnic
– Localitatea Poiana Campina
– Localitatea Campina
– Localitatea Breaza
– Localitatea Campina
– Localitatea Cornu
– Localitatea Brebu
– Localitatea Provita de Jos
– Localitatea Provita de Sus
– Localitatea Brazi
– Localitatea Filipestii de Targ
– Localitatea Filipestii de Padure
– Localitatea Talea
REALIZAREA BAZEI DE DATE LA TEXTUALE SI GRAFICE IN CADRUL PROIECTULUI DE CADASTRU GENERAL A 32 LOCALITATI DIN TARA :
– Localitatea Runcu Judetul Valcea
– Localitatea Milcoiu Judetul Valcea
– Localitatea Costinesti Judetul Constanta
– Localitatea Tuzla Judetul Constanta
– Localitatea Hoghilag Judetul Sibiu
– Localitatea Dumbraveni Judetul Sibiu
– Localitatea Cicarlia Judetul Ialomita
– Localitatea Alexeni Judetul Ialomita
– Localitatea Nufaru Judetul Tulcea
– Localitatea Niculitel Judetul Tulcea
– Localitatea Gemenele Judetul Braila
– Localitatea Movila Mireasei Judetul Braila, etc.

EXECUTAREA UNOR CARTI FUNCIARE PENTRU 70 DE SCOLII DIN SECTOR 4, BUCURESTI
2005 PARTICIPAREA LA EXECUTAREA UNOR LUCRARI IN DEPARTAMENTUL FOTOGRAMETRIE – EFECTUAREA UNOR PLANURI ORTOFOTO SCARA 1 :25000 IN ZONA MOLDOVEI, MUNTENIEI SI ZONA MARII NEGRE
REALIZARII LUCRARILOR DE DEZMEMBRARE A UNOR IMOBILE IMPORTANTE DIN CADRUL RAAPPS BUCURESTI
– Imobilul Bulevardul Splaiul Independentei nr. 202-202A
– Imobilul Strada W. Maracineanu nr. 1-3
– Imobilul Magheru 26-30 – Oglinda Press
– Strada Zambaccian nr. 16
– Imobilul Casa Presei Libere nr. 1 – Casa Presei Libere

VERIFICAREA SI URMARIREA LUCRARILOR « INTRODUCEREA CARTILOR FUNCIARE IN BAZA ELECTRONICA A OCPI JUDETUL CALARASI »

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s