Accesari Fonduri Europene, Topografie-Geodezie-Cadastru, Arhitectura, Consultanta si Publicitate (Conceperea, realizarea si gestionarea de site-uri)

STUDII SI PROIECTE DE URBANISM

ing. Iulian BUNGHEZ

I. Certificat de urbanism

Act de informare prin care i se fac cunoscute solicitantului elementele privind:

– regimul juridic, economic si tehnic al imobilului;
– caracteristicile zonei in care se gaseste imobilul (amplasamentul);
– cerintele urbanistice care rmeaza sa fie indeplinite;
– lista avizelor si acordurilor necesare in vederea aprobarii documentatiilor de urbanism si a autorizarii executarii lucrarilor de constructii.

II. Aviz prealabil de oportunitate

In cazul in care prin cererea de emitere a Certificatului de Urbanism se solicita o modificare de la prevederile documentatiilor de urbanism aprobate pentru zona respectiva, sau daca conditiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investitii o impun, autoritatea publica locala are dreptul ca, dupa caz, prin certificatul de Urbanism:
a) sa respinga cererea in mod justificat;
b) sa solicite elaborarea unul plan urbanistic zonal numai in baza unui aviz prealabil de oportunitate intocmit de catre structura specializata condusa de arhitectul-sef si aprobat de catre consiliul local, prin care se stabilesc:
1) teritoriul care urmeaza sa fie reglementat prin planul urbanistic zonal;
2) categoriile functionale ale dezvoltarii si eventualele servituti;
3) reglementari obligatorii sau dotari publice necesare.
c) sa solicite elaborarea unui plan urbanistic de detaliu.
(OG 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul)

Dupa aprobarea planului urbanistic zonal sau, dupa caz, a planului urbanistic de detaliu, se poate intocmi documentatia tehnica in vederea obtinerii autorizatiei de construire.

III. Plan urbanistic de detaliu

PUD are exclusiv caracter de reglementare specifică, prin care se asigură conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitară a unuia sau mai multor obiective, pe una sau mai multe parcele adiacente, în corelare cu vecinătătile imediate.
PUD cuprinde reglementări cu privire la:
a) asigurarea accesibilitatii si racordarea la retelele edilitare;
b) permisivitati si constrângeri urbanistice privind volumele construite si amenajările;
c) relatiile functionale si estetice cu vecinătatea;
d) compatibilitatea functiunilor si conformarea constructiilor, amenajărilor si plantatiilor;
e) regimul juridic si circulatia terenurilor si constructiilor.
PUD se elaborează numai pentru reglementarea amănuntită a prevederilor stabilite prin Planul urbanistic general, Planul urbanistic zonal sau pentru stabilirea conditiilor de construire.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un amplasament pentru realizarea unui PUD:
a) să figureze în intravilanul aprobat al localităţii;
b) să nu fie afectat de servituţi şi interdicţii de construire;
c) să aibă o situaţie juridică clară;
d) să fie accesibil rutier şi pietonal;
e) să fie viabilizabil prin lucrări de infrastructură tehnico- edilitară, existente sau prevăzute.

IV. Plan urbanistic zonal

PUZ se poate întocmi pe zone cuprinse pe întregul teritoriu administrativ al localităţii, atât în intravilan cât şi în extravilan.

PUZ cuprinde reglementări asupra zonei referitoare la:
a) organizarea retelei stradale;
b) organizarea arhitectural-urbanistică în functie de caracteristicile structurii urbane;
c) modul de utilizare a terenurilor;
d) dezvoltarea infrastructurii edilitare;
e) statutul juridic si circulatia terenurilor;
f) protejarea monumentelor istorice si servituti în zonele de protectie ale acestora.

Elaborarea PUZ este obligatorie în cazul:
a) zonelor centrale ale localitatilor;
b) zonelor protejate si de protectie a monumentelor, a complexelor de odihnă si agrement, a parcurilor industriale, a parcelărilor;
c) altor zone stabilite de autoritatile publice locale din localitati, potrivit legii.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s